Waxing, Leg Waxing, Bikini Wax | Chocolate Beauty Spa Leeds
>
Skip Navigation
Waxing, Bikini Wax

Female Waxing

Price List

Our Female Waxing Treatments include;

  • Full Leg Wax
  • ½ Leg (incl. knee)
  • Bikini Line Wax
  • Brazillian Wax
  • Hollywood Wax
  • Underarm Wax
  • Forearm Wax
  • Lip or Chin
  • Eyebrow
Download Our Price List